11/07/18

€5,756 grant sanctioned by Minister of State McHugh for Cumann Traenach na Gaeltachta Láir, Co. Donegal, to carry out repairs and maintenance work on one of the Society’s historic pieces of equipment – railcar 18

D’fhógair Joe McHugh T.D.,  Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus na hOileáin, inniu, Dé Céadaoin 11 Iúil, go bhfuil deontas de €5,756 ceadaithe aige do Chumann Traenach na Gaeltachta Láir chun cur ar a gcumas deisiúcháin agus obair chothabhála a dhéanamh ar uirlis stairiúil de chuid an Chumainn - carr iarnróid 18.

 

Ag fógairt an deontais dó, dúirt an tAire Stáit go raibh sé sásta go raibh ar a chumas cuidiú leis an gCumann an togra seo a chur i gcrích. “Tá an tseirbhís a chuirtear ar fáil an-tábhachtach mar áis ar leith, ní amháin do mhuintir an cheantair, ach do thurasóirí ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin freisin.”

 

Is faoin réimse gnímh An Ghaeltacht de chuid na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá an deontas á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service