26/10/16

Leathnú ar an tSeirbhís Ingearáin do Thoraigh – An tAire Stáit Kyne

Tá fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Seán Kyne TD, inniu go bhfuil a Roinn tagtha ar chomhaontú le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le leathnú a chur ar an tseirbhís ingearáin do Thoraigh, Co. Dhún na nGall – seirbhís a dhéanann a Roinn a chómhaoiniú.  Bhí an tseirbhís á cur ar fáil uair sa choicís roimhe seo ach beidh sí á feidhmiú go seachtainiúil an geimhreadh seo.

Ag déanamh an fhógra, dúirt an tAire Stáit Kyne go raibh sé sásta go raibh ar chumas a Roinn maoiniú a chur ar fáil don tseirbhís leathnaithe.  “Táim sásta go raibh ar chumas mo Roinne teacht ar chomhaontú leis an FSS maidir le seirbhís ingearán leathnaithe do Thoraigh.  Bíonn míonna an gheimhridh deacair do phobal an oileáin sin agus táim muiníneach gur ábhar sóláis dóibh na seirbhísí breise.  Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an FSS, Irish Helicopters agus mo chuid feidhmeannaigh as ucht a gcuid oibre chun an gcomhaontú seo a bhaint amach.  Tá súil agam cuairt a thabhairt ar Thoraigh gan mhoill,” a dúirt an tAire Stáit.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service