01/01/15

Cuirfidh buntáistí feabhsaithe cánacha borradh faoi earnáil scannán na hÉireann agus meallfaidh siad mórléirithe go hÉirinn - an tAire Mhic Unfraidh

Déardaoin, 1 Eanáir 2015—Dúirt an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, go gcuideoidh na buntáistí cánacha feabhsaithe don earnáil scannán agus teilfíse a bheidh i bhfeidhm ón lá inniu (Déardaoin) mórléirithe scannán a mhealladh go hÉirinn agus go gcuirfidh siad borradh faoin earnáil dhúchasach scannán.

Cuireann athruithe ar alt 481, a fógraíodh ar dtús i mBuiséad 2014, síneadh ama leis an scéim go dtí deireadh 2020 agus méadóidh siad luach alt 481 go 32% de chaiteachas cáilitheach, ón luach reatha de 28%.

"Tá ár n-earnáil scannán agus teilifíse ag dul ó neart go neart, in ainneoin na ndúshlán geilleagracha a bhí romhainn le blianta beaga anuas. Is mian liom go mbeadh Éire ina rogha áite do scannánóirí idirnáisiúnta, agus tá sé riachtanach na buntáistí cánacha atá ar fáil faoi alt 481 a fheabhsú chun é sin a bhaint amach.

Tacaíonn earnáil scannán agus teillifíse na hÉireann le 6,000 post; ba mhaith liom go dtiocfadh méadú ar an líon sin sna blianta amach romhainn. Tabharfaidh na hathruithe ar alt 481 cuid mhór cinnteachta d'earnáil an chlosamhairc in Éirinn don chéad sé bhliain eile nó mar sin agus ligfear do lucht na hearnála sin na poist atá san earnáil cheana a chothabháil agus, tá súil agam, poist nua a chruthú.

"Faoi na hathruithe a bheidh i bhfeidhm ón lá inniu, tá an sainmhíniú ar 'pearsa aonair incháilithe' á leathnú le daoine cumasacha nach de chuid an AE iad a chur san áireamh, sa dóigh is go n-áireofar mór-aisteoirí Hollywood ann. Cuirfidh sin le tarraingteacht na hÉireann mar cheann scríbe d'infheistíocht i scannáin, agus fágann sé go mbeidh muid ar aon dul leis an RA agus le tíortha eile san Eoraip.  

"Le blianta beaga anuas tá cáil tagtha ar Éire mar shuíomh den scoth do scannáin. Tá roinnt de na cláir teilifíse is mó meallta againn chuig an tír seo, ar nós The Tudors, Vikings agus Penny Dreadful. Nuair a thagann na cláir seo go hÉirinn, earcaítear daoine cumasacha agus criúanna áitiúla agus cuireann siad go mór le geilleagar na háite.

"D'oibrigh mo Roinnse go dlúth le Bord Scannán na hÉireann, na Coimisinéirí Ioncaim, an Roinn Airgeadais agus an tionscal féin leis na hathruithe seo a chur i bhfeidhm, agus creidim go mbeidh tionchar an-dearfach acu ar earnáil scannán agus teilifíse na hÉireann. Tá gealltanas faighte agam freisin ón Aire Airgeadais go mbeidh na hathruithe seo á n-athbhreithniú go minic, d'fhonn tuilleadh feabhsuithe a thabhairt isteach a chuirfeadh borradh breise faoin earnáil dhúchasach scannán agus a mheallfadh léirithe le buiséid mhóra go hÉirinn."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service