26/08/16

Leathnú ar Pháirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin

D’fhógair an tAire Stáit um Fhorbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, an tUasal Michael Ring T.D., inniu go bhfuil comhaontú bainte amach ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta chun 4,900 acra (nó 1,983 heicteár) de hArdtailte Bhaile Átha Cliath a cheannach, sa cheantar ar a dtugtar na Featherbeds. Cuirfear an talamh sin le Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin, rud a fhágfaidh 22,000 heicteár sa Pháirc Náisiúnta.

Ag fógairt an cheannacháin dó, dúirt an tAire Stáit: ‘Tá an-áthas orm an leathnú seo de Pháirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin a fhógairt. Is ceantar tábhachtach é na Featherbeds do chaomhnú an dúlra agus mar áis don phobal. Léirítear le ceannachán seo an Rialtais ár dtiomantas leanúnach do chaomhnú ár n-oidhreacht nádúrtha chun go mbainfidh glúinte de shaoránaigh agus cuairteoirí araon sult as amach anseo. Is toradh é ar rannpháirtíocht chuiditheach idir an Roinn agus NAMA agus tugtar aghaidh leis ar straitéis fhadtéarmach i dtaobh sócmhainní tábhachtacha comhshaoil a alíniú. Creidim gur tapaíodh deis eisceachtúil don Stát ó thaobh tairbhe chomhshaoil agus féidearthacht áiseanna de. Beidh Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne ag obair le Comhpháirtíocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath leis an éadáil nua seo a bhainistiú, rud a léiríonn tiomantas leanúnach na bpáirtithe leasmhara go léir i dtaobh feabhas a chur ar acmhainneacht áineasa an cheantair seo, ag an am céanna ag cinntiú go mbaintear amach na caighdeáin is airde ó thaobh chaomhnú an dúlra de.'  

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service