09/09/19

Curaclam Cuimsitheach Teicneolaíochta ar fáil – den chéad uair i nGaeilge - do dhaltaí dara leibhéal

40 uair an chloig d’ábhar STEM i nGaeilge le seoladh ag Aire Stáit Kyne

Seolfaidh Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, curaclam dátheangach Teicneolaíochta atá curtha i gcrích ag an gClár TechSpace.

Tá an Clár TechSpace dírithe ar thraenáil a chur ar oibrithe óige agus ar mhúinteoirí atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge ar fud na tíre agus tá an curaclam seo ar an gcéad ábhar STEM, meán cruthaitheach agus ríomheolaíocht atá ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.

Tá sé i gceist go mbeadh an t-ábhar seo ar fáil ar líonra idirlín nua atá forbartha d’oideachasóirí ag Camara Education Ireland, chomh maith le leabhar dialann bliana do mhúinteoirí a bheidh ar fáil dóibhsean atá mar chuid den líonra.

Seolfaidh an tAire Stáit an curaclam nua i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua i gContae na Gaillimhe inniu.  Tá sí ar an gcéad scoil in Éirinn chun  pacáiste Skriware a fháil – clár oideachais ina n-úsáidtear printéir 3D agus róbait le códú chun scileanna teicneolaíochta agus innealtóireachta na ndaltaí a fhorbairt ar bhealach nua-aoiseach, cruthaitheach.  Seo an chéad cheann dá leithéid atá dírithe go hiomlán ar an seomra ranga agus den chéad uair, beidh ábhar 12 uair an chloig Skriware go hiomlán i nGaeilge.

Ag an seoladh, dúirt an tAire Stáit Seán Kyne T.D.,

‘Is mór an onóir dom an curaclam agus an dialann a sheoladh inniu. Molaim an obair mhór atá ar bun leis an gClár TechSpace agus na páirtnéirí uile atá sa mheitheal chun ár dteanga náisiúnta a chothú agus a neartú agus cúrsaí teicneolaíochta a chomhshnaidhmeadh isteach sa churaclam ar bhealach tarraingteach, mealltach agus úsáideach. Líonann an curaclam úr, nua seo bearna fíor-thábhachtach do na daoine óga agus is áis an-chabhrach í an dialann do lucht teagaisc an chláir.’

Dúirt Séamus Ó Fátharta, Comhordaitheoir Chlár TechSpace, gur údar bróid dó “go mbeidh, den chéad uair riamh, sraith ábhar ar fáil don seomra ranga”. Dúirt sé gurb “é an phríomhaidhm atá againn muinín a thabhairt do na múinteoirí ábhar nua mar seo a úsáid agus beidh foireann TechSpace ar láimh má theastaíonn cabhair uathu”.

Tá an Clár TechSpace maoinithe le deontas €419,000 ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta go dtí seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service