21/05/19

Cúrsa nua Oiliúna Ollscoile ar líne do Mhúinteoirí Gaeilge - an chéad cheann dá leithéid - dhá fhógairt ag an Aire Stáit Seán Kyne

Seolfaidh Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD cúrsa nua oiliúna ollscoile ar líne do mhúinteoirí a bheas ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta – an chéad cheann dá leithéid.

Agus é ar cuairt ar Ollscoil Mhá Nuad inniu, d’fhógair an tAire Stáit Kyne go bhfuil deontas de €270,000 ceadaithe aige do Lár Ionad na Gaeilge san Ollscoil chun cúrsa oiliúna ar líne i múineadh na Gaeilge d’fhoghlaimeoirí fásta a reáchtáil thar tréimhse 3 bliana, 2019-2021.

Tagann an tionscadail seo in áit dioplóma i múineadh na Gaeilge a bhí á reáchtáil ag Lárionad na Gaeilge le 6 bliana anuas agus a bhí á mhaoiniú ag an Roinn.  Is í an aidhm atá leis an gcúrsa nua seo go mbeidh an oiliúint a bhí i gceist leis an dioplóma i múineadh na Gaeilge ar fáil ar líne.  Beidh trí rogha i gceist leis an oiliúint ar líne, beifear in ann freastal ar mhodúil oiliúna gan aon teastasú/cáilíocht i gceist, freastal ar mhodúil agus teastasú/cáilíocht a bhaint amach nó freastal ar mhodúil agus cleachtadh teagaisc a dhéanamh chomh maith.

Agus é dhá fhógairt, dúirt an tAire Stáit Seán Kyne,

“Tabharfaidh sé seo níos mó solúbthachta dóibh siúd nach bhfuil an deis acu freastal ar chúrsaí ar bhonn rialta agus cuirfidh sé oiliúint agus cáilíocht i dteagasc na Gaeilge ar fáil ar líne dóibh siúd as gach cearn den domhan atá ag múineadh na Gaeilge d’fhoghlaimeoirí fásta.  Agus teacht anois ar níos mó den leathan bhanda anseo sa mbaile agus bunú na Gteiceanna (ionaid digiteacha) sna Gaeltachtaí, beidh fáil níos mó ar chúrsaí mar seo taobh amuigh de na bailte agus na cathracha.

Dúirt sé freisin, “Is cúis áthais dom go bhfuil ar chumas mo Roinne an cúrsa seo a mhaoiniú agus guím gach rath ar Ollscoil Mhá Nuad don chúrsa fiúntach seo. Ciallaíonn sé freisin go mbeidh muid in ann tacaíocht a thabhairt don phobal ar fud na cruinne agus dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge sna céadta hionaid ar fud an domhain. ”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service