12/08/20

Maoiniú nua chun go mbeidh gairmithe in earnálacha cruthaitheachta agus cultúir na hÉireann ábalta cuairt a thabhairt ar SAM fógartha ag an Aire Martin

Tá Comhaltacht nua Fulbright-Éire Ildánach do Dhaoine Gairmiúla, faoina spreagtar an comhar in earnáil an chultúir agus na cruthaitheachta idir Éire agus na Stáit Aontaithe seolta ag an Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, Catherine Martin T.D. .

Cuirtear deis ar leith ar fáil leis na Comhaltachtaí seo do dhaoine díograiseacha agus cumasacha atá ag obair sa ghairm cruthaitheachta agus cultúir anseo in Éirinn cuairt a thabhairt ar SAM ar feadh tréimhse 3-6 mí ó Lúnasa 2021 - Lúnasa 2022, le dul i mbun taighde agus dul i mbun rannpháirtíochta lena gcomhpháirtithe sna Stáit Aontaithe. Beidh aon taisteal a bheidh le déanamh mar chuid den scéim seo i gcomhréir leis an gcomhairle a bheidh ann maidir le srianta COVID 19.

Dúirt Catherine Martin,  An tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta:

"Bhí an luach shainiúil a bhaineann leis an gcultúr i gcónaí ar thús cadhnaíochta sna caidrimh idir Éire agus na Stáit Aontaithe. Spreagann Comhaltachtaí nua Fulbright-Éire Ildánach do Dhaoine Gairmiúla comhrá níos fearr idir an dá náisiún. Beidh na Comhaltaí a n-éireoidh leo ábalta na scileanna atá acu a chur chun leasa eagraíochtaí sna Stáit Aontaithe, agus beidh léargais agus smaointe nua acu nuair a fhillfidh siad ar an mbaile arís."

Féachtar le Dámhachtainí Fulbright ceangail idirnáisiúnta bhuana a chothú, míthuiscintí a chur de dhroim seoil agus cuidiú le daoine oibriú i dtreo spriocanna coitianta. Chuaigh Clár Éire Ildánach i mbun na comhpháirtíochta le Coimisiún Fulbright na hÉireann chun na Comhaltachtaí seo a bhronnadh sa bhreis ar thrí Chomhaltacht Iarsmalainne Fulbright Éire Ildánach Fulbright do mhic léinn atá ann cheana.

Faigheann na hiarratasóirí a n-éiríonn leo deontas suntasach airgid, árachas timpiste agus éigeandála, riarachán visa, cláreagrú cultúir agus gairmiúil, agus cuirtear in aithne iad do líonra ollmhór idirnáisiúnta de lucht gairme agus lucht acadúil. Is féidir le hiarrthóirí an eagraíocht ar mhaith leo cuairt a thabhairt uirthi a roghnú - d'fhéadfadh a bheith san áireamh ar na hóstaigh, ach gan a bheith teoranta dóibh, institiúidí tríú leibhéal, eagraíochtaí cultúir agus cruthaitheachta agus gníomhaireachtaí rialtais.

Is féidir le daoine gairmiúla a bhfuil taithí seacht mbliana acu sa réimse cruthaitheachta, cultúir agus oidhreachta cur isteach ar na comhaltachtaí. Beifear ábalta iarratas a dhéanamh ón 31 Lúnasa 2020 agus is é an 2 Samhain 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Is féidir tuilleadh eolais ar na critéir incháilitheachta agus ar thogra a réiteach a fháil ag www.fulbright.ie.

Dúirt Stiúrthóir Chlár Éire Ildánach, Tania Banotti Uasal:

"Tugann na Dámhachtainí seo an deis d'ealaíontóirí atá bunaithe in Éirinn chomh maith le daoine a chruthaíonn ábhar agus lucht gairme ceangail a dhéanamh i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Cuireann malartuithe mar seo acmhainneacht ollmhór ar fáil don fhorbairt ghairmiúil agus phearsanta, d'fhonn fuinneamh a thabhairt do chaidrimh trasatlantacha chomh maith le caidrimh bhuana a fhorbairt."

Dúirt Stiúrthóir Choimisiún Fulbright in Éirinn, an Dr Dara Fitzgerald:

"De bharr Chomhaltachtaí Iarsmalainne Fulbright - Éire Ildánach do Mhic Léinn tá taighde luachmhar tugtha faoi ag ochtar iarrthóirí PhD sa Smithsonian, san Harry Ransom Center agus san Exploratorium. Leanann ár gcláir de dhíriú ar éagsúlacht, ar chuimsiú agus ar chothromas, ag cur go mór le gairm na nDámhachtaithe agus ag tacú leo obair mhór a dhéanamh sna Stáit Aontaithe agus sa bhaile. Cuireann Dámhachtainí Fulbright - Éire Ildánach do Luch Gairme nua seo deis eisceachtúil ar fáil do lucht gairme in É‏irinn a bhfuil taithí acu."

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service