11/08/20

Deontas fógartha do Bere Island Projects Group Ltd d’fhonn seirbhís lastas a chur ar fáil don Oileán Mór i gCorcaigh.

Tá fógartha inniu ag Catherine Martin, T.D. Aire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta agus Jack Chambers T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt, go bhfuil deontas ceadaithe do Bere Island Projects Group Ltd chun íoc as seirbhís fhóirdheonaithe lastas trom don Oileán Mór i gCorcaigh.

Is seirbhís dhá bhliain atá i gceist idir Lúnasa 2020 agus Lúnasa 2022. Is é an comhlacht Blue Ocean Marine a chuirfidh an tseirbhís ar fáil agus cuirfear dhá sheoladh fillte in aghaidh na seachtaine ar fáil faoin gcomhaontú seo ar chostas €88,000 in aghaidh na bliana.

Ag labhairt di faoin tseirbhís seo, dúirt an Aire Martin “Tá an-áthas orm go raibh ar mo chumas an fhógra seo a dhéanamh inniu. Tá leithid na seirbhíse seo fíor-thábhachtach agus an Rialtas ag tacú le cothabháil pobal oileáin amach ón gcósta.

“Tuigim go maith go bhfuil tábhacht ar leith le seirbhísí lastais, agus is maith go bhfuil conradh aontaithe agus i bhfeidhm anois chun tacú le pobal an tOileán Móir” a dúirt an tAire Stáit Chambers.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service