12/04/19

Dea-scéala do na hOileáin

Maoiniú Ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne do Chomhar na nOileán Teo

Tá maoiniú de €70,000 don bhliain reatha ceadaithe ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD,  do Chomhar na nOileán Teo.

Tá an eagraíocht sin lonnaithe ar Inis Oírr agus cabhraíonn siad le obair riaracháin a chur i gcríoch thar ceann Comhdháil Oileáin na hÉireann., scáth-eagraíocht do na hoileáin amach ó chósta na hÉireann.

Dúirt an tAire Stáit Kyne go raibh sé sásta go raibh ar chumas a Roinne cuidiú le Comhdháil Oileáin na hÉireann agus go dtabharfadh an maoiniú seo deis dóibh forbairt mar eagraíocht.  “Is dea-scéal do na hoileáin i gcoitinne an fógra seo inniu agus tá súil agam bheith ábalta cur leis amach anseo”, a dúirt an tAire Stáit.

Tá an tAire Stáit ag freastal ar chruinniú bliantúil Chomhdháil Oileáin na hÉireann in Inis Meáin inniu.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service