27/08/19

Todhchaí ghlé i ndán do Pháirc Náisiúnta Chonamara anois go mbeidh sí oscailte feadh na bliana

Tá fáilte curtha ag Seán Kyne, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin roimh an bhfógra go bhfuil Ionad Cuairteoirí Pháirc Náisiúnta Chonamara le bheith oscailte feasta feadh na bliana.

Tá méadú beagnach 5% i mbliana le hais na bliana anuraidh ar líon na gcuairteoirí chuig Páirc Náisiúnta Chonamara - arna bhainistiú agus arna chothabáil ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) de chuid na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Tá méadú seasta ar líon na gcuairteoirí le blianta beaga anuas mar thoradh ar shiúlóidí Bhinn Ghuaire agus an spéis atá i Slí an Atlantaigh Fhiáin agus tá éileamh ann an t-ionad a bheith oscailte feadh na bliana.

Tá mórfhorbairt le déanamh ar an bPáirc sna blianta atá ag teacht. Is mar thoradh ar mhaoiniú mór €1.9m ó Fáilte Ireland é seo - maoiniú a fógraíodh i mí na Nollag 2018 - agus ar chomhaontú idirnáisiúnta nasctha a shíniú i mbliana le Páirc Náisiúnta Terra Nova i dTalamh an Éisc, Ceanada. I measc na bhforbairtí atá beartaithe a dhéanamh sa Pháirc, tá carrchlós nua agus siúlóidí breise ar thaobh an Mhaoilinn/na Coille Móire den Pháirc.

Rinne an tAire Kyne Bratach Ghlas a ardú inniu - an dara bliain as a chéile aige sin a dhéanamh i bPáirc Náisiúnta Chonamara.  Is ionann Gradam faoin Scéim Bratach Ghlas do Pháirceanna agus aitheantas go bhfuil páirc nó áit ghlas ar ardchaighdeán agus aithnítear an gradam ar fud an domhain agus 17 dtír anois páirteach sa scéim. Thug an tAire aitheantas d’fhoireann NPWS na Páirce agus dá gcumas gradaim atá aitheanta go hidirnáisiúnta a bhaint amach i leith inmharthanacht agus dea-chleachtas.

Dúirt an tAire Kyne “is céim mhór chun cinn do Pháirc Náisiúnta Chonamara agus do na pobail mháguaird an infheistíocht nua seo i Leitir Fraic agus an Pháirc a bheith oscailte feadh na bliana. Tá sí ar cheann de na háiteanna is mó a tharraingíonn turasóirí in Iarthar na hÉireann, ag mealladh 250,000 turasóir in aghaidh na bliana agus tá ríméad orm go bhfuiltear ar tí í a fhorbairt tuilleadh. Beidh cuairteoirí anois in ann tairbhe a bhaint as gach gné den áit feadh na bliana agus cruthóidh sin tuilleadh deiseanna arís ar ais do chuairteoirí tuilleadh ama a chaitheamh i gConamara agus sult a bhaint as na tarraingtí, gníomhaíochtaí agus an fháilte ar leith a chuirtear ar fáil sa taobh seo den tír”.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service