An Ghaeltacht

Sprioc thábhachtach don Roinn is ea tacú leis an nGaeilge, a húsáid a threisiú mar phríomhtheanga phobal na Gaeltachta agus cabhrú le forbairt inbhuanaithe phobail na n-oileán. Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil d'Údarás na Gaeltachta mar an ghníomhaireacht forbartha réigiúnach don Ghaeltacht agus oibríonn sí go dlúth leis. Cómhaoiníonn sí Foras na Gaeilge agus oibríonn sí go dlúth leis ina chuid oibre chun tacú leis an nGaeilge ar bhonn uile-oileáin. Maoiníonn sí freisin Oifig an Choimisinéara Teanga agus tacaíonn sí le seirbhísí a chur ar fáil do phobail na n-oileán.

Is ar an Roinn atá an fhreagracht fhoriomlán as cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Cuireann an Straitéis cur chuige iomlánaíoch comhtháite chun cinn i ndáil leis an nGaeilge - cur chuige a luíonn le dea-chleachtas idirnáisiúnta. Is príomhghné den Straitéis é an próiseas pleanála teanga a chur i bhfeidhm, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus le Foras na Gaeilge.

Tá tuilleadh eolais ar fáil trí na naisc ar thaobh clé an leathanaigh seo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service