03/12/15

Córas Faisnéise Geografaí (GIS) - Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge

Chun tacú tuilleadh le cur i bhfeidhm an phróisis pleanála teanga sa Ghaeltacht, tá Córas Faisnéise Geografaí forbartha ag an Roinn Cultúir, Oidreachta agus Gaeltachta do Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.

Faoin gcóras seo tá eolas curtha ar fáil maidir le húsáid na Gaeilge ó dhaonáireamh 2011 agus 2016 ar bhonn Limistéir Pleanála Teanga, Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge. Ina theannta sin, tá eolas curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige faoi seach, maidir le suíomhanna agus rollú i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna i leith na scoilbhliana 2016/2017 chomh maith le sonraí faoin earnáil luathoideachais.

Conas an t-amharcóir a úsáid agus ceisteanna coitianta faoi

Nasc chuig an amharcóir

Nasc chuig Daonáireamh 2016 Staidreamh Daonra um Cheantair Bheaga (SAPS)

Agus na sonraí seo á gcur i láthair, is mian leis an Roinn aitheantas a thabhairt do na foinsí sonraí seo a leanas:

  • An Phríomh-Oifig Staidrimh
  • An Roinn Oideachais agus Scileanna
  • POBAL/An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
  • Údarás na Gaeltachta

Tuilleadh eolais:

Cathal Ó Fainín

An Rannóg Pleanála Teanga

Na Forbacha

Co na Gaillimhe

 

Ríomhphost:  cathal.ofainin@chg.gov.ie

Tel:  091-503742

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service