19/02/19

Treoirlínte Pleanála Teanga

Treoirlínte Pleanála Teanga (Eagrán 5) foilsithe ag an Roinn a thugann treoir faoin bpróiseas pleanála teanga atá á ullmhú agus i bhfeidhm sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus sna Líonraí Gaeilge.

Cuimsítear in eagrán  5 sonraí maidir le bearta breise tacaíochta atá curtha ar fáil don phróiseas pleanála teanga i réimse na luathbhlianta, an teaghlach agus na healaíona traidisiúnta agus léirmheas ar an bPlean Gníomhaíochta 2018-2022 mar a bhaineann sé leis an bpróiseas pleanála teanga, in éineacht le treoir agus eolas faoi ullmhú agus feidhmiú pleananna teanga.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service