03/07/15

Na hOileáin

Is cuid thábhachtach d'oidhreacht an Stáit na hoileáin mhara.  Tá daoine ina gcónaí ar thart ar 30 de na hoileáin mórthimpeall an chósta agus tá oidhreacht chultúrtha luachmhar le fáil orthu. Tá sé mar chuspóir lárnach ag an Roinn seo go leanfaidh pobail bhríomhara, inmharthana ag cur fúthu ar na hoileáin.

Ní mór seirbhísí sásúla agus infreastruchtúr forbartha a chur ar fáil chun inmharthanacht na n-oileán a chinntiú.  Tá sé mar chuspóir ag an Roinn féachaint chuige go ndéantar freastal ar na riachtanais sin trí infheistíocht chaipitil agus reatha a chur ar fail tríd an Roinn féin agus trí Ranna agus eagraíochtaí ábhartha eile.

Tá tús áite tugtha ag an Roinn le blianta beaga anuas d'fhorbairt infreastruchtúr na n-oileán chomh maith le seirbhísí cuimsitheacha rochtana a fhóirdheonú. Tá caighdeán maireachtála phobal na n-oileán feabhsaithe go mór dá réir.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service