30/08/17

Comhairliúchán Poiblí – Aerstraicí

Comhairliúchán Poiblí maidir le húsáid aerstráicí agus na suíomhanna mórthimpeall orthu sa todhchaí agus atá lonnaithe ar an gCloigeann agus ar Inis Bó Finne, Co. na Gaillimhe

Ar 6 Aibreán 2017, chuir an Roinn tús le próiseas comhairliúcháin inar lorgaíodh moltaí i dtaca le húsáid na haerstráicí agus na suíomhanna mórthimpeall orthu atá faoi úinéireacht na Roinne, i mbailte fearainn na Cluaine agus Leacht an Aba gar don Chloigeann i gContae na Gaillimhe, agus i mbaile fearainn na Ceathrún Láir ar Inis Bó Finne, Contae na Gaillimhe, sa todhchaí.

Ba é 19 Bealtaine 2017 an spriocdháta d’ aighneachtaí a fháil.

Tá na haighneachtaí uile a bhí faighte roimh an spriocdháta le feiceáil anseo.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service