19/06/19

Seirbhísí iompair fóirdheonaithe

Tugann An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta fóirdheontas do sheirbhísí iompair atá riachtanach do na hoileáin amach ón gcósta a bhfuil cónaí orthu.  Faigheann seirbhísí iompair chuig 19 n-oileán fóirdheontas ón Roinn faoi chomhaontuithe éagsúla a chumhdaíonn seirbhísí farantóireachta paisinéirí (lena n-áirítear iompar ar bhóthar i gcásanna áirithe), seirbhísí farantóireachta lastais agus seirbhísí iompair aeir.  Tá na hoileáin seo i gContaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Chorcaí.

Seirbhísí Iompair Fóirdheonaithe agus Bainistiú Aerstráicí do na hOileáin

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service