17/10/17

Earcaíocht

Folúntais ar Bhord na Taibhdheirce

Cuirfidh An Taibhdhearc fáilte roimh iarratais ó dhaoine, líofa i nGaeilge, a bhfuil suim acu áit a ghlacadh ar Bhord na Taibhdheirce.  Bord deonach atá i mBord na Taibhdheirce a thagann le chéile uair sa mhí timpeall deich n-uaire sa bhliain.

Beidh An Taibhdhearc, atá mar chuid lárnach d’infrastruchtúr cúltúrtha na Gaillimhe, ag ceiliúradh breithlá 90 bliain le linn 2018.  Beidh an Bord freagrach as fís don amharclann stairiúil seo i dtreo céad bliain ar an bhfód i 2028.

Tá ceithre fholúntas ar an mBord faoi láthair agus beidh iarrthóirí ó gach aoisghrúpa á roghnú a chuirfidh ar chumas na Taibhdheirce freastal cuimsitheach a dhéanamh ar phobal leathan agus gach aoisghrúpa. Fáiltíonn An Taibhdhearc roimh iarratais a léiríonn ilchineálacht dhaonra na hÉireann, go háirithe ó thaobh inscne, tíreolaíocht agus spéis chultúrtha de.  Teastaíonn daoine a bhfuil taithí agus scileanna acu i réimse na n-ealaíon, gnó, dlí, margaíocht agus pearsanra le go mbeidh Bord láidir éifeachtach tuisceanach i bhfeighil na hamharclainne.

Iarratais roimh Aoine 13 Aibreán 2018 chuig
Bainisteoir Ginearálta na Taibhdheirce,
19 An tSráid Láir,
Gaillimh

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service