07/08/20

Oifigeach Seirbhísí - Cartlann Náisiúnta na hÉireann

Tá iarratais á lorg ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó iarratasóirí oiriúnacha chun folúntais a d'fhéadfadh teacht chun cinn don phost Oifigeach Seirbhísí i gCartlann Náisiúnta na hÉireann a líonadh.  Tá Cartlann Náisiúnta na hÉireann lonnaithe ar Shráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.

Foirm Iarratais

Leabhrán Faisnéise  d'Iarratasóirí 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service