03/07/15

Scéimeanna Tacaíochta Gaeltachta

Tacaíonn an Roinn le feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 tríd líon áirithe cláir:

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service