03/07/15

Scéimeanna Tacaíochta Gaeltachta

Is féidir an cur chuige atá idir lámha ag an Roinn chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain Don Ghaeilge 2010–2030 mar a bhaineann sé leis an nGaeltacht  a roinnt mar seo a leanas:

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service