09/09/15

Clár Caipitil

Cúnamh caipitil d'eagraíochtaí Gaeltachta

Is féidir le coistí/eagraíochtaí pobalbhunaithe, a fheidhmíonn trí Ghaeilge sa Ghaeltacht, iarratas a dhéanamh faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga (CTPT) na Roinne. Cuirtear maoiniú ar fáil cabhrú leis na costais a bhaineann le háiseanna pobail a thógáil nó a athchóiriú agus chun trealamh nó troscán a cheannach.

Bileog Eolais

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an CTPT trí Licences.ie agus tá an fhoirm iarratais ar fáil ag an nasc seo: https://www.licences.ie/ILAS/Link/X8F8U1

Tabhair faoi deara go mbeidh ort clárú le Licences.ie le do sheoladh ríomhphoist sular féidir leat an fhoirm iarratais a líonadh.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service