09/09/15

Clár Caipitil

Cúnamh caipitil d'eagraíochtaí Gaeltachta

Is é an cuspóir atá leis an gcúnamh caipitil a chuirtear ar fáil, an Ghaeilge a threisiú mar theanga pobail agus teaghlaigh sa Ghaeltacht i gcomhréir le cuspóirí na Roinne agus na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.   Is féidir cúnamh a chur ar fáil le cabhrú leis na costais a bhaineann le háiseanna pobail a athchóiriú nó a fhorbairt – ag brath ar an gcás. Is coistí/eagrais phobalbhunaithe a fheidhmíonn trí Ghaeilge sa Ghaeltacht a aithnítear go hiondúil faoin gclár. Glactar le hiarratais ar chúnamh i leith trealamh/troscán chomh maith faoin gclár seo.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service