09/09/15

Clár Caipitil

Cúnamh caipitil d'eagraíochtaí Gaeltachta

Is é an cuspóir atá leis an gcúnamh caipitil a chuirtear ar fáil, an Ghaeilge a threisiú mar theanga pobail agus teaghlaigh sa Ghaeltacht i gcomhréir le cuspóirí na Roinne agus na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.   Is féidir cúnamh a chur ar fáil le cabhrú leis na costais a bhaineann le háiseanna pobail a athchóiriú nó a fhorbairt – ag brath ar an gcás. Is coistí/eagrais phobalbhunaithe a fheidhmíonn trí Ghaeilge sa Ghaeltacht a aithnítear go hiondúil faoin gclár. Glactar le hiarratais ar chúnamh i leith trealamh/troscán chomh maith faoin gclár seo.

Foirm Iarratais Tiomnú Údaráis 2017
Foirm Iarratais Clár Caipitil Áiseanna Pobail agus Teanga 2017

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service