06/07/15

An Clár Tacaíochta Teaghlaigh

Faoin gClár Tacaíochta Teaghlaigh cuirtear cúnamh ar fáil chun tacú le treisiú na Gaeilge ar bhonn teaghlaigh sa Ghaeltacht.

An Pacáiste Teanga

Tacaítear le teaghlaigh chomh maith tríd an gcúnamh reatha a chuirtear ar fáil i leith raon leathan gníomhaíochtaí a chuireann eagraíochtaí Gaeltachta ar fáil le tacaíocht na Roinne lena n-áirítear: an Gaelacadamh, Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Crann Óg, Fíbín, Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Muintearas.  I measc na ngíomhaíochtaí a mhaoinítear tá ranganna ceoil, damhsa agus drámaíochta chomh maith le gníomhaíochtaí spóirt.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service