17/09/15

Scéim na gCúntóirí Teanga

Is é cuspóir na scéime seo ná an Ghaeilge a láidriú mar theanga labhartha i measc aos óg na Gaeltachta. Maidir le Scéim na gCúntóirí Teanga déanann an dá eagras, Muintearas Teo agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne Teo, an scéim a reáchtáil thar ceann na Roinne. Is tríd an ngréasán bunscoileanna Gaeltachta a dhéantar an tseirbhís seo a sheachadadh den chuid is mó. Tá sé i gceist athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim seo i 2015/2016 i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna go hairithe i gcomhthéacs na Moltaí Polasaí don Soláthar Oideachais i Limistéir Ghaeltachta atá déanta ag an Roinn sin.  http://ancuntoir.ie/

Ba chóir d'aon scoil atá ag lorg aitheantas faoin scéim teagmháil a dhéanamh le Muintearas Teo a riarann an scéim i nGaeltacht Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus An Mhí nó Oidhreacht Chorca Dhuibhne i gcás Gaeltacht Chiarraí, Chorcaigh agus Phort Láirge.  The contact details for both organisations are:

Muintearas Teo
Tír an Fhia
Leitir Móir
Co na Gaillimhe
Tel: +353 (0)91 551145
R-Phost: muintearas@muintearas.com
Oidhreacht Chorca Dhuibhne Teo
Baile an Fheirtéaraigh
An Daingean
Trá Lí
Co Chiarraí
Tel: +353 (0) 66-9156100
R-Phost: eolas@cfcd.ie

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service