14/09/15

An Pacáiste Teanga

Tá pacáiste teanga ar fáil saor in aisce do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu é sin a dhéanamh. Is ar theaghlaigh Ghaeltachta le páiste/páistí idir 0 agus 5 bliana d’aois atá an pacáiste dírithe.

A chara

Is mian leis  An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a chur in iúl duit go mbeidh an Scéim Clár Tacaíochta Teaghlaigh á dháileadh ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ar son na Roinne ó Eanáir 2019.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin gClár is féidir teagmháil a dhéanamh le Tuismitheoirí na Gaeltachta ag teanga@tuismitheoiri.ie.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service