29/11/19

NASC Gaeltachta

Faoin gciste nua-bhunaithe – NASC Gaeltachta - atá i bhfeidhm anois (Samhain 2019) go ceann dhá bhliain (2020 go 2021) agus ar fiú €60,000 é in iomlán in aghaidh na bliana, cuirfear ar chumas d’eagraíochtaí Gaeilge atá ag feidhmiú sa Ghaeltacht iarratas a dhéanamh ar chúnamh reatha ionann le €20,000 ar a mhéid nó 75% den chostas iomlán inghlactha - cibé acu is lú, chun imeacht/aí cultúrtha/ealaíona nó spóirt a chur ar bun trí mheán na Gaeilge sa Ghaeltacht.

Chun críche aitheantais faoin gciste is gá pé imeacht a ndéantar iarratas ar chúnamh ina leith a bheith eagraithe sa Ghaeltacht, ag eagraíocht atá ag feidhmiú sa Ghaeltacht agus é dírithe ar phobail Ghaeltachta ó dhá cheantar Gaeltachta atá suite in dhá chontae faoi leith.

Maidir le himeachtaí a d’fhéadfadh a bheith maoinithe faoin gciste in 2020 ní foláir foirm iarratais ina leith a sheoladh  go leictreonach chuig an Roinn ag an seoladh thíosluaite tráth nach déanaí 5:30pm ar 20 Nollaig 2019.

Is i gcomhréir le bearta 2.13, 2.14 agus 2.21 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge a seoladh i Meitheamh 2018, atá an ciste seo bunaithe.

NASC Gaeltachta - Leathán Eolais

NASC Gaeltachta - Foirm Iarratais

 

Tuilleadh eolais agus fiosruithe

An Rannóg Tacaíochtaí Pobail agus Teanga
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
Tel 091 503700
seoladh r-phoist ctpt@chg.gov.ie

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service