06/07/15

Scéim Seirbhísí Réamhscoile agus Iarscoile

Cuirtear cúnamh ar fáil faoin scéim d’ionaid tacaíochta teaghlaigh agus d’ionaid chúraim leanaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht a mbíonn naíolann ag feidhmiú iontu agus a fheidhmíonn trí Ghaeilge.

Is chun na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí faoi leith a reáchtáil atá dírithe ar dheiseanna breise sealbhaithe agus saibhrithe teanga a chur ar fáil do theaghlaigh óga na Gaeltachta a chuirtear cúnamh ar fáil faoin scéim.

Bileog eolais faoin scéim

Foirm iarratais

Tuilleadh eolais:
Treasa Seoighe
An Rannóg Pleanála Teanga
Tel: 091-503719
Email: treasa.seoighe@chg.gov.ie

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service