03/07/15

Údarás na Gaeltachta

Príomhchúram

Tá sé mar phríomhchúram ar Údarás na Gaeltachta geilleagar na Gaeltachta a fhorbairt chun caomhnú agus saibhriú na Gaeilge mar phríomhtheanga inti a threisiú. Lena chuspóirí a bhaint amach, leanann Údarás na Gaeltachta, a bunaíodh i 1980, aidhmeanna straitéiseacha sna réimsí forbartha tionscail, forbartha réigiúnaigh agus forbartha acmhainní daonna. Tá an tÚdarás bainteach chomh maith le gníomhaíochtaí forbartha pobail, cultúrtha agus teanga. Tá nasc chuig suíomh an Údaráis féin le fáil ag www.udaras.ie.

Ar an 31 Bealtaine 2011, chinn an Rialtas go mbeadh Údarás na Gaeltachta ag gníomhú mar chomhlacht forfheidhmithe don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 sa Ghaeltacht.

Fostaíocht

Ag deireadh na bliana 2017, bhí 8,109 duine fostaithe i gcliantchomhlachtaí an Údaráis a bhfuil 7,503 lánaimseartha agus 606 páirtaimseartha.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service