12/01/18

Bord Údarás na Gaeltachta

 

Is bord de dháréag atá ag Údarás na Gaeltachta. Faoi alt 6(2) d'Acht um Údarás na Gaeltachta 1979 (arna leasú ag alt 16(1) d'Acht na Gaeltachta 2012), ceapann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta seachtar de na comhaltaí seo, an cathaoirleach san áireamh. Ina theannta sin, ainmníonn comhairlí contae, a bhfuil ceantar Gaeltachta ina ndlínse, an cúigear comhalta eile don Aire i gcomhair ceapacháin. Ní rachaidh téarmaí oifige na gcomhaltaí thar chúig bliana agus ní cheapfar comhaltaí chun oifige ar feadh níos mó ná dhá théarma i ndiaidh a chéile.

Is iad seo a leanas comhaltaí reatha bhord Údarás na Gaeltachta:

Anna Ní Ghallachair (Cathaoirleach)

John Shéamuis Ó Fearraigh

Seán Mac Congamhna

Séamus Walsh

Séamus Cosaí Mac Gearailt

Cathal Seoige

Eunan Mac Cuinneagáin

Ian Mac Aindriú

Seosamh Ó Laoi

Mary Uí Chadhain

Siobhán Seoighe

Debra Ní Shúilleabháin

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service