06/07/15

Maoiniú

Cuireann an Roinn tacaíocht airgeadais ar fáil d'Údarás na Gaeltachta gach bliain. Is é an soláthar iomlán do 2017 ná €18.895m, briste síos mar seo a leanas:

  • €6.687m - caiteachas caipitil
  • €3.250m - caiteachas reatha agus
  • €8.958m - riarachán.

Cuirtear leis an maoiniú seo ioncam a ghineann an tÚdarás féin, mar shampla, ioncam ó chíosanna, díol maoine, etc.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service