10/07/15

Reachtaíocht

Feidhmíonn an tÚdarás faoi na hAchtanna um Údarás na Gaeltachta 1979-2010.  Is féidir an reachtaíocht chuí - atá le fáil ag na naisc thíos - a rangú i dtrí réimse:

  • Príomhreachtaíocht – Achtanna um Údarás na Gaeltachta 1979-2010 agus Acht na Gaeltachta 2012
  • Ionstraimí Reachtúla: Toghcháin – faoina n-eagraítear toghchán don Údarás agus
  • Ionstraimí Reachtúla Eile: Orduithe na Limistéar Gaeltachta: – a dhéanann sainmhíniú ar na limistéir Ghaeltachta.

PRÍOMHREACHTAÍOCHT

An tAcht um Údarás na Gaeltachta 1979

An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 1999 

An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) (Uimh 2) 1999

An tAcht um Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2010

Acht na Gaeltachta 2012

 

IONSTRAIMÍ REACHTÚLA: TOGHCHÁIN

Rialacháin um Thoghcháin Údarás na Gaeltachta 1979 [I.R. 355 de 1979]

Rialacháin um Thoghcháin Údarás na Gaeltachta (Leasú) 1994 [I.R. 103 de 1994] 

Rialacháin um Thoghcháin Údarás na Gaeltachta (Leasú) 1999 [I.R. 341 de 1999] 

Rialacháin um Thoghcháin Údarás na Gaeltachta (Leasú) 2005 [I.R. 125 de 2005]

 

IONSTRAIMÍ REACHTÚLA  EILE - ORDUITHE NA LIMISTÉAR GAELTACHTA

Ordú na Limistéar Gaeltachta, 1956 [I.R. 245 de 1956]

Ordú na Limistéar Gaeltachta, 1967 [I.R. 200 de 1967]

Ordú na Limistéar Gaeltachta, 1974 [I.R. 192 de 1974]

Ordú na Limistéar Gaeltachta, 1982 [I.R. 350 de 1982]

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service