22/07/19

Plean Gníomhaíochta Uíbh Ráthaigh 2019-2022

Sheol an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltachta agus na hOileán Seán Kyne T.D. Tuairisc agus Plean Gníomhaíochta 2019-2022: Thascfhórsa Uíbh Ráthaigh ag ócáid poiblí i ndeisceart Chiarraí ar 22 Iúil 2019

Tá an Plean Gníomhaíochta dírithe ar an titim tubaisteach daonra i nGaeltacht Uíbh Ráthach le blianta anuas.

Tá an Plean Gníomhaíochta dírithe ar chúrsaí eacnamaíochta agus sóisialta, ach le cuspóir cinnte cultúrtha.

Plean Gníomhaíochta Uíbh Ráthaigh 2019-2022

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service