06/07/15

Bord

Tá bord an Fhorais Teanga comhdhéanta de bhoird na nGníomhaireachtaí le chéile. Is 16 chomhalta atá ar bhord Fhoras na Gaeilge agus 8 comhalta atá ar bhord Tha Boord o Ulstèr-Scotch, agus is é an CATT a dhéanann na ceapacháin sin ar bhonn ainmniúchán 50:50 thuaidh agus theas. Is mar seo a leanas sonraí maidir le baill na mbord i láthair na huaire:

 

FORAS NA GAEILGE Tréimhse
Ó Go dtí
Cathaoirleach     Pól Ó Gallchóir Ó Dheas 13/12/2016 12/12/2020
Leas Chathaoirleach Barra Ó Múirí Ó Thuaidh 07/07/2016 06/07/2021
Ball Gráinne McElwain Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Bláthnaid Ní Chofaigh Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Seán Ó hArgáin Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Seán Ó Coisdealbha Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Seán Mícheál Ó Dómhnaill Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Máire Ní Neachtain Ó Dheas 13/12/2016 12/12/2020
Ball Sorcha Ní Chéidigh Ó Dheas 13/12/2016 12/12/2020
Ball Conor McGuinness Ó Thuaidh 24/06/2016 23/06/2021
Ball Niall Ó Gallochobhair Ó Thuaidh 13/12/2016 12/12/2021
Ball Mairéad Farrell Ó Thuaidh 13/12/2016 12/12/2021
Ball Mairéad Connolly Ó Thuaidh 13/12/2016 12/12/2021
Ball Folúntas Ó Thuaidh
Ball Folúntas Ó Thuaidh
Ball Folúntas Ó Thuaidh

Tá 3 fholúntas ar an mbord faoi láthair.

 

Ulster-Scots Agency Tréimhse
Ó Go dtí
Cathaoirleach     Keith Gamble Ó Thuaidh 13/12/2016 12/12/2021
Leas Chathaoirleach Freddie Kettyle Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Allen McAdam Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Val O'Kelly Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Ida Fisher Ó Dheas 13/12/2015 12/12/2019
Ball Julie Andrews Ó Thuaidh 13/12/2016 12/12/2021
Ball David McNarry Ó Thuaidh 13/12/2016 12/12/2021
Ball Iain Carlisle Ó Thuaidh 13/12/2016 12/12/2021

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service