27/05/20

Bord

Tá bord an Fhorais Teanga comhdhéanta de bhoird na nGníomhaireachtaí le chéile. Is 16 chomhalta atá ar bhord Fhoras na Gaeilge agus 8 comhalta atá ar bhord Tha Boord o Ulstèr-Scotch, agus is é an CATT a dhéanann na ceapacháin sin ar bhonn ainmniúchán 50:50 thuaidh agus theas. Is mar seo a leanas sonraí maidir le baill na mbord i láthair na huaire:

 

FORAS NA GAEILGE        Tréimhse                                                         Ó                          Go dtí

Cathaoirleach                  Pól Ó Gallchóir                  Ó Dheas            13/12/2016              12/12/2020

Leas Chathaoirleach       Barra Ó Múirí                  Ó Thuaidh          07/07/2016              06/07/2021

Ball                                     Máire Ní Neachtain        Ó Dheas             13/12/2016              12/12/2020

Ball                                     Sorcha Ní Chéidigh         Ó Dheas             13/12/2016              12/12/2020

Ball                                     Conor McGuinness         Ó Thuaidh          24/06/2016              23/06/2021

Ball                                     Niall Ó Gallochobhair     Ó Thuaidh          13/12/2016              12/12/2021

Ball                                     Mairéad Farrell               Ó Thuaidh          13/12/2016              12/12/2021

Ball                                     Mairéad Connolly           Ó Thuaidh          13/12/2016              12/12/2021

Ball                                     Folúntas                            Ó Thuaidh

Ball                                    Folúntas                            Ó Thuaidh

Ball                                    Folúntas                            Ó Thuaidh

Ball                                    Folúntas                            Ó Dheas

Ball                                    Folúntas                            Ó Dheas

Ball                                    Folúntas                            Ó Dheas

Ball                                    Folúntas                            Ó Dheas

Ball                                     Folúntas                            Ó Dheas

8  bhfolúntas ar an mbord faoi láthair.

 

Ulster-Scots Agency       Tréimhse                                         Ó                          Go dtí

Cathaoirleach                   Keith Gamble    Ó Thuaidh          13/12/2016              12/12/2021

Ball                                     Julie Andrews    Ó Thuaidh          13/12/2016              12/12/2021

Ball                                     David McNarry  Ó Thuaidh          13/12/2016              12/12/2021

Ball                                     Iain Carlisle        Ó Thuaidh          13/12/2016              12/12/2021

Ball                                     Folúntas             Ó Dheas

Ball                                     Folúntas             Ó Dheas

Ball                                     Folúntas             Ó Dheas

Ball                                     Folúntas             Ó Dheas

Tá 4 fholúntas ar an mbord faoi láthair.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service