10/07/15

Teagmhálacha

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh gréasáin na nGníomhaireachtaí agus ar na naisc seo a leanas:

Foras na Gaeilge: http://www.forasnagaeilge.ie
Tha Boord o Ulstèr-Scotch: http://www.ulsterscotsagency.com

Príomhshonraí teagmhála na nGníomhaireachtaí (oifigí ó dheas agus ó thuaidh):

Foras na Gaeilge
63-66 Sráid Amien
Baile Átha Cliath 1
Fón: +353 1 639 8400 /  1850 325 325
eolas@forasnagaeilge.ie

Foras na Gaeilge
Teach an Gheata Thiar
2-4 Sráid na Banríona
Béal Feirste BT1 6ED
Fón: +44 28 9089 0970 / 0845 3098142 nó +353 48 9089 0970
eolas@forasnagaeilge.ie

Tha Boord o Ulstèr-Scotch
Halla an Arbhair
31 Sráid Gordon
Béal Feirste
BT1 2LG
Tuaisceart Éireann
Fón: +44 28 9023 1113 nó +353 48 9023 1113
info@ulsterscotsagency.org.uk

Tha Boord o Ulstèr-Scotch
Sráid Liam
Ráth Bhoth
Contae Dhún na nGall
Fón: +353 74 917 3876
freena@ulsterscotsagency.org.uk

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service