03/07/15

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Reatha)

Déantar páirtmhaoiniú ar Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge le fáltais ón gCrannchur Náisiúnta. Is é aidhm an chláir mhaoiniúcháin seo cúnamh airgeadais a chur ar fáil do réimse eagraíochtaí agus gníomhaíochtaí a thacaíonn le cur chun cinn na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. I measc na n-eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú bliantúil tá Taibhdhearc na Gaillimhe, Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo agus Gael Taca, Corcaigh.

Faoi na Scéimeanna Tacaíochta don Ghaeilge, cuirtear maoiniú ar fáil freisin do thionscnaimh a thacaíonn le comhlachtaí poiblí Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm agus do thionscnaimh a thacaíonn le stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre den Aontas Eorpach. Áiríonn na tionscnaimh sin, mar shampla, forbairt bhunachar sonraí téarmaíochta an AE i nGaeilge atá á dhéanamh ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Foirm iarratais do na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge

Liosta na n-eagraíochtaí agus na dtionscadal a fuair maoiniú faoi na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge sa bhliain 2015

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Caipiteal)

Tá maoiniú faoin bhfo-cheannteideal seo curtha ar fáil do thionscadail chaipitil ar scála beag a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.

Foirm iarratais i leith deontas caipitil

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service