06/07/15

Oideachas Tríú Leibhéal in Éirinn

An Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge

Is é aidhm an Tionscnaimh Ardscileanna Gaeilge a chinntiú go mbeidh dóthain daoine cáilithe le scileanna Gaeilge ar fáil chun freastal ar riachtanais earcaíochta in Éirinn agus san AE. Faoin scéim seo, cuireann an Roinn maoiniú ar fáil do réimse sainchúrsaí tríú leibhéal Gaeilge ar nós aistriúchán, ateangaireacht agus dlí.

Liosta na gcúrsaí atá ar bun in 2015/2016

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 • MA/Dioplóma Iarchéime: Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge

Coláiste na hOllscoile Corcaigh

 • BCL (Dlí agus Gaeilge)

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)
 • Dianchúrsa i gCruinneas sa Ghaeilge Scríofa agus Scileanna Aistriúcháin
 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

 • MA/ Dioplóma Iarchéime (ar líne) san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

 • MA i Staidéar an Aistriúcháin

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

 • MA sa Ghaeilge Fheidhmeach/Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Gaelchultúr / Coláiste na hÉireann

 • Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán

Cumann Onórach Óstaí an Rí

 • An tArd-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil
 • An tArd-Dioplóma sa Dlí-Chleachtadh trí Ghaeilge
 • An tArd-Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service