06/07/15

Oideachas Tríú Leibhéal Thar Lear

Cuirtear maoiniú ar fáil faoin scéim seo do theagasc na Gaeilge in ollscoileanna thar lear. Is iad aidhmeanna an chiste dea-thoil i leith na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn taobh amuigh d'Éirinn agus ardán a chur ar fáil ionas gur féidir teacht ar an nGaeilge agus í a chur i lár an aonaigh mar theanga idirnáisiúnta.

Tá an ciste oscailte d'iarratais ó institiúidí tríú leibhéal thar lear ar mian leo cúrsaí Gaeilge a sholáthar mar chuid dá gclár acadúil. Ní mór go gcuirfí gach iarratas ar mhaoiniú ó institiúidí 3ú leibhéal lonnaithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i gCeanada trí Choimisiún Fulbright (www.fulbright.ie) agus trí Fhondúireacht Ollscoile Éireann Cheanada (www.icuf.ie) faoi seach.

Ar na critéir a úsáidtear agus iarratais á meas, tá:

  • taithí na hinstitiúide ar chúrsaí Gaeilge a sholáthar agus ar chur chun cinn na Gaeilge go ginearálta
  • caighdeán an Phlean Gnó
  • an méid cómhaoinithe atá ar fáil ón institiúid agus/nó ó fhoinsí eile agus
  • creidiúnú an chúrsa nó na gcúrsaí atá á s(h)oláthar.

Liosta na n-ollscoileanna thar lear a fuair maoiniú sa bhliain acadúil 2015/16

Liosta teagmhálaithe sna hollscoileanna thar lear

Comhaontú Seirbhíse idir an An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Coimisiún Fulbright

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service