03/07/15

An Líonra chun Éagsúlacht Teanga a Chur Chun Cinn (NPLD)

Is eagraíocht idirnáisiúnta an NPLD a bunaíodh ag deireadh na bliana 2007. Is é aidhm na heagraíochta teangacha bunreachtúla, neamhfhorleathana agus réigiúnacha na hEorpa a chosaint agus tacú leo. Tá sé mar aidhm aici dea-chleachtas a roinnt agus smaointe nua don phleanáil teanga a fhorbairt. Thug an Roinn €25,000 don eagraíocht don bhliain 2015.

Tá tuilleadh eolais le fáil ag an nasc seo. http://www.npld.eu/

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service