22/07/20

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ina dhlí ar 14 Iúil 2003. Is é príomhaidhm an Achta a chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge.

Déantar foráil san Acht do sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge ar thrí bhealach:
• trí fhorálacha an Achta atá infheidhme maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht;
• trí rialacháin a dhéanann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta atá infheidhme freisin maidir le gach comhlacht poiblí faoin Acht; agus
• trí scéimeanna teanga, a aontaítear le gach comhlacht poiblí ar leith agus a fhorálann do mhéadú de réir a chéile ar líon agus ar chaighdeán na seirbhísí a chuireann an comhlacht poiblí sin ar fáil trí Ghaeilge.

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara Teanga faoin Acht sa bhliain 2004. Is iad príomhfheidhmeanna na hOifige sin monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil forálacha an Achta á gcomhlíonadh ag comhlachtaí poiblí, agus bearta riachtanacha a dhéanamh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí a ndualgais faoin Acht.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an Acht ar fáil sa treoirleabhar atá foilsithe ag Oifig an Choimisinéara Teanga, atá ar fáil ag
Acht na dTeangacha Oifigiúla - TREOIRLEABHAR(2,133 kb)

Tá tuilleadh eolais maidir le hOifig an Choimisinéara Teanga ar fáil ag www.coimisineir.ie.

Reachtaíocht
Tá fáil ar chóip den Acht féin mar aon le reachtaíocht ghaolmhar eile anseo.

 

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service