06/07/15

Treoirlínte faoi Alt 12 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Is é príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ná a chinntiú go mbeidh seirbhísí poiblí ar fáil go forleathan trí Ghaeilge ar chaighdeán ard. Mar chuid den phróiseas sin, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí scéim teanga a aontú leis an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Tá treoracha praiticiúla chun cuidiú le comhlachtaí poiblí scéimeanna teanga a ullmhú sna treoirlínte seo a ullmhaíodh faoi Alt 12 den Acht. Ba chóir a nótáil go bhféadfadh sé go leasófaí na treoirlínte seo mar thoradh ar leasuithe reachtaíochta a d’fhéadfadh eascairt as an athbhreithniú ar an Acht atá déanta ag an Roinn.

Treoirlínte faoi Alt 12 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003(633 kb)

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service