06/07/15

Cinn Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014

Cuireadh Ceannteidil Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014 i dtoll a chéile i gcomhthéacs an athbhreithnithe a rinneadh ar an Acht Teanga. Foilsíodh na Ceannteidil in Aibreán 2014 agus cuireadh faoi bhráid an Chomhchoiste um Chomhshaol, Chultúr agus an Ghaeltacht iad, i gcomhréir le polasaí an Rialtais. Foilsíodh tuarascáil an Chomhchoiste maidir le Ceannteidil an Bhille ar an 24 Feabhra 2015. Tá an Bille ar Liosta ‘A’ de Chlár Reachtaíochta an Rialtais agus foilseofar é chomh luath agus is féidir.

Cinn an Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014 (53 kb)

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service