06/07/15

Teimpléad & Lámhleabhar Scéimeanna Teanga

Tá teimpléad cineálach agus lámhleabhar a ghabhann leis  ullmhaithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun cuidiú le comhlachtaí poiblí scéimeanna teanga a ullmhú.

Ba chóir do chomhlachtaí poiblí an teimpléad a úsáid agus scéimeanna teanga á n-ullmhú acu. Ba chóir an lámhleabhar a léamh i gcomhar leis na Treoirlínte a foilsíodh faoi Alt 12 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service