17/04/19

Comhairliúchán

Tá sé i gceist ag an gCoiste Logainmneacha comhairle a thabhairt don Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne T.D., ordú logainmneacha a dhéanamh chun leaganacha oifigiúla Gaeilge de logainmneacha Chontae Shligigh a dhearbhú.

Sula dtugann sé a chomhairle, is mian leis an gCoiste moltaí a fháil ón bpobal maidir leis an ordú atá molta, na leaganacha Gaeilge san áireamh. Chun deis a thabhairt an dréacht-ordú  a scrúdú, tá dréacht den ordú atá beartaithe á fhoilsiú ag an gCoiste.

Is féidir teacht ar an  dréachtordú ag:

An tOrdú Logainmneacha (Contae Shligigh) 2019 (Dréacht) (1,623 kb)

Tá na leaganacha Gaeilge sa dréacht-ordú bunaithe ar obair an Bhrainse Logainmneacha sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Scrúdófar na moltaí sula dtabharfar comhairle don Aire Stáit faoin ordú logainmneacha.

Ba cheart moltaí a sheoladh i bhfoirm aighneachtaí i scríbhinn chuig an mBrainse Logainmneacha, Teach an tSeoighigh, 8–11 Sráid Lombard Thoir, Baile Átha Cliath 2, nó ar ríomhphost chuig logainmneacha@chg.gov.ie tráth nach déanaí ná 30 Iúil 2019.

Tá an tréimhse comhairliúcháin phoiblí do na dréachtorduithe de logainmneacha Chontae Laoise, Chontae na Gaillimhe, Chontae Liatroma, Chontae an Longfoirt, Chontae Mhaigh Eo agus Chontae Cheatharlach agus Chontae Loch Garman thart. Scrúdaigh an Coiste Logainmneacha na moltaí uile a tháinig ón bpobal agus síneoidh an  tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne T.D., na horduithe logainmneacha do na contaetha seo in am trátha.

 

An tOrdú Logainmneacha (Contae na Gaillimhe) 2012 (Dréacht) (604 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Liatroma) 2012 (Dréacht) (267 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae an Longfoirt) 2013 (Dréacht) (146 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Mhaigh Eo) 2015 (Dréacht) (2,227 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Cheatharlach) 2015 (Dréacht) (928 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Loch Garman) 2016 (Dréacht) (2,640 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Laoise) 2018 (1.22 MB)

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service