02/08/19

Comhairliúchán

Tá an tréimhse comhairliúcháin phoiblí do na dréachtorduithe de logainmneacha Chontae Shligigh, Chontae Laoise, Chontae na Gaillimhe, Chontae Liatroma, Chontae an Longfoirt, Chontae Mhaigh Eo agus Chontae Cheatharlach agus Chontae Loch Garman thart. Scrúdaigh an Coiste Logainmneacha na moltaí uile a tháinig ón bpobal agus síneoidh an  tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne T.D., na horduithe logainmneacha do na contaetha seo in am trátha.

 

An tOrdú Logainmneacha (Contae na Gaillimhe) 2012 (Dréacht) (604 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Liatroma) 2012 (Dréacht) (267 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae an Longfoirt) 2013 (Dréacht) (146 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Mhaigh Eo) 2015 (Dréacht) (2,227 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Cheatharlach) 2015 (Dréacht) (928 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Loch Garman) 2016 (Dréacht) (2,640 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Laoise) 2018 (1.22 MB)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Shligigh) 2019 (Dréacht) (1,623 kb)

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service