06/07/15

Orduithe Logainmneacha

Tá ceithre ordú logainmneacha dhéag déanta ó achtaíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Dearbhaíonn na horduithe seo leaganacha Gaeilge ainmneacha na gContaetha agus na gCúigí, ainmneacha aonaid riaracháin agus logainmneacha eile i gcontaetha Bhaile Átha Cliath, Chill Chainnigh, Chorcaí, Luimnigh, Lú, Mhuineacháin, Phort Láirge, Thiobraid Árann agus Uíbh Fhailí, agus ainmneacha lárionaid daonra i gcontaetha nach gclúdaítear in orduithe eile. Tá dhá ordú logainmneacha déanta maidir leis na ceantair Ghaeltachta. Dearbhaíonn an chéad cheann, a rinneadh in 2004, leaganacha Gaeilge na n-aonad riaracháin sna ceantair Ghaeltacha, agus dearbhaíonn an dara ceann, a rinneadh in 2011, leaganacha Gaeilge ainmneacha eile sna ceantair sin a léirítear ar léarscáileanna stairiúla Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann ar scála sé orlach don mhíle (1:10,560). Rinneadh ordú amháin eile le hordú logainmneacha Chontae Luimnigh a leasú.

Tá na horduithe logainmneacha a rinneadh go dtí seo ar fáil le híoslódáil ó suíomh gréasáin na Roinne seo agus ó suíomh gréasáin Bhunachar Logainmneacha na hÉireann, www.logainm.ie.

An tOrdú Logainmneacha (Contae Chorcaí) 2012(406 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Bhaile Átha Cliath) 2011(626 kb)
An tOrdú Logainmneacha (Lárionaid Daonra agus Dúichí) 2005 PDF 2.7MB(2,709 kb)
An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2004(4,533 kb)
PDF; 4MB
An tOrdú Logainmneacha (Cúigí agus Contaetha) 2003(278 kb)
An tOrdú Logainmneacha (Contae Lú) 2003(1,731 kb)
brúigh anseo chun íosládáil
An tOrdú Logainmneacha (Contae Luimnigh) 2003(3,964 kb)
brúigh anseo chun íosládáil
An tOrdú Logainmneacha (Contae Phort Láirge) 2003(3,519 kb)
brúigh anseo chun íosládáil
An tOrdú Logainmneacha (Contae Chill Chainnigh) 2003(3,126 kb)


An tOrdú Logainmneacha (Contae Uibh Fháilí) 2003í(2,666 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Mhuineacháin) 2003(3,774 kb)

An tOrdú Acht na dTeangacha Oifigúla, 2003 (Tosach Feidhme) 2003(108 kb)

An tOrdú Logainmneacha (Contae Thiobraid Árann) 2005(6,353 kb)

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service