03/07/15

Oiliúint agus Inniúlacht

Oiliúint sa Ghaeilge agus Tástáil Inniúlachta Gaeilge don Státseirbhís

Tá Comhaontú Seirbhíse curtha in áit ag an Roinn leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun oiliúint sa Ghaeilge agus tástáil inniúlachta Gaeilge a sholáthar don státseirbhís agus d'eagraíochtaí seirbhíse poiblí ar leith. Is é aidhm an chomhaontaithe seo ná tacú leis an bhfoireann chun a gcumas sa Ghaeilge a fhorbairt agus chun cur le cumas na státseirbhíse agus comhlachtaí eile seirbhísí a chur ar fáil don phobal i nGaeilge. Tá an comhaontú seo tábhachtach ach go háirithe i gcomhthéacs Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.

Faoin gcomhaontú, beidh an Roinn freagrach as a chinntiú go mbeidh an soláthar de chláir oiliúna sa Ghaeilge agus de thástáil inniúlachta dóthanach chun riachtanais eagraíochtúla a chomhlíonadh. Fanann an fhreagracht uileghabhálach as polasaí oiliúna agus measúnachta Gaeilge sa státseirbhís ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Tá cóip den chomhaontú ar fáil anseo.

 

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service