15/10/19

Gaillimh 2020 molta do Dhuais Melina Mercouri

Tá comhghairdeas déanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, le Gaillimh 2020 ar mholadh dearfach an tSainphainéil Chomhairligh do Dhuais Melina Mercouri, ar fiú €1.5 milliún í,  a bheith bronnta ag an gCoimisiún Eorpach ar Ghaillimh, Príomhchathair Chultúir na hEorpa an bhliain seo chugainn. Dúirt an tAire:

“Moladh mór ar an obair atá déanta ag foireann Ghaillimh 2020 clár láidir, ina bhfuil béim ar an Eoraip, a fhorbairt do Phríomhchathair Chultúir na hEorpa i nGaillimh an bhliain seo chugainn is ea mholadh dearfach an tSainphainéil Chomhairligh do Dhuais Melina Mercouri a bheith bronnta ar Ghaillimh 2020. Thapaigh Gaillimh 2020, mar aon leis na pobail sa Chathair agus sa Chontae an deis uathúil seo clár cultúir a fhorbairt chun daoine a spreagadh agus a chur faoi gheasa agus a mbeidh suim ag daoine sa tír seo agus daoine thar lear a bheith páirteach sna himeachtaí a bheidh ar siúl mar chuid de Phríomhchathair Chultúir na hEorpa an bhliain seo chugainn.”

“Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Gaillimh 2020.”

Fógraíodh moladh dearfach an tSainphainéil Chomhairligh tráthnóna nuair a tugadh tríú cruinniú monatóireachta, agus cruinniú deiridh,  an Choimisiúin agus an tSainphainéil Chomhairligh maidir le Gaillimh 2020, a bhí ar siúl i nGaillimh le dhá lá anuas, chun críche. Tá an cinneadh an duais a bhronnadh bunaithe ar mholadh dearfach an tSainphainéil Chomhairligh go bhfuil ullmhúcháin don Phríomhchathair Chultúir ar an mbóthar ceart. I measc na gcúiseanna is mó a dtugtar moladh, áirítear clár cultúir fairsing agus ilghnéitheach, ina gcuimsítear gné shuntasach a bhaineann leis an Eoraip, mar aon le rannpháirtíocht mhór ón bpobal san ullmhúchán don Phríomhchathair Chultúir, a chuideoidh freisin cur le forbairt cultúir níos fearr sa gcathair sin san fhadtéarma.

Tá maoiniú €15 milliún geallta ag an Rialtas do Ghaillimh 2020, agus íocfar an chuid is mó de sin le linn 2019 agus 2020. Is léiriú mór ar an luach atá ag Éirinn ar an áit atá aici san Eoraip agus ar an mballraíocht atá aici san AE é rannpháirtíocht na hÉireann i bPríomhchathair Chultúir na hEorpa, agus tagann sin le ceann de phríomhaidhmeanna Éire Dhomhanda - an láithreacht cultúir atá againn go hidirnáisiúnta a mhéadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service