27/05/19

Gaillimh le bheith ina lárionad teicneolaíochta agus STEM do Dhaoine Óga le Gaeilge

Mol TechSpace  - an chéad cheann dá leithéid sa tír  – á oscailt ag Aire Stáit Kyne i nGaillimh

Tá Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne TD, ag oscailt Ionad Gaeilge TechSpace, i gcroílár chathair na Gaillimhe maidin inniu.

Beidh an tIonad nua, atá lonnaithe in Áras na nGael ar fáil saor in aisce do dhaoine óga le Gaeilge agus beidh teacht acu ar réimse leathan ábhar teicneolaíochta agus digiteach, mar shampla trealamh scannánaíochta, bogearraí físeáin, códaithe agus ceoil, agus stiúideo taifeadta.

Tá sé i gceist go mbeidh sé ag feidhmiú mar ionad bualadh isteach teicneolaíochta agus Gaeilge do dhaoine óga ag an deireadh seachtaine agus go mbeidh sé ar fáil do scoileanna agus grúpaí óige ó Chathair na Gaillimhe, Contae na Gaillimhe chomh maith le grúpaí as an nGaeltacht.

Tionscadal píolótach bliana a bheidh ann.

Tá deontas €419,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne ó chiste na Roinne Cultúir, Oidhreachta agu Gaeltachta i mbliana chun an Clár TechSpace chur ar fáil ar fud na tíre.

Ag an seoladh, dúirt an tAire Seán Kyne T.D.,

“Is mór an onóir dom an mol nua seo a sheoladh go hoifigiúil in Áras na nGael - foirgneamh stairiúil de chuid Chonradh na Gaeilge. Tá áthas orm go raibh sé ar chumas mo Roinne maoiniú a chur ar fáil don Chlár TechSpace i gConnachta, Mumhan agus Uladh go dtí seo agus go bhfuil ar mo chumas maoiniú breise a chur ar fáil i mbliana chun é a leathnú amach go dtí an chuid eile den tír. Tá sé tábhachtach go mbeidh a leithéid d’imeachtaí agus d’ábhar nuálaíochta ar fáil do dhaoine óga trí mheán na Gaeilge go háirithe agus cathair na Gaillimhe le bheith aitheanta mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta faoi réir Acht na Gaeltachta 2012.

Tá meitheal páirtnéireachta curtha le chéile chun tabhairt faoin obair.Is iad na grúpaí atá páirteach sa mheitheal: Áras na nGael, Camara Education Ireland, an Clár TechSpace, Conradh na Gaeilge, Foróige agus Ógras. Deir an seanfhocal gur ar scáth a chéile a mhaireann na daoine agus is fíor sin – is deashampla é seo den chomhoibriú a chuireann an Ghaeilge go mór chun cinn.”

Deir Séamus Ó Fátharta ón eagraíocht Camara Education Ireland:

Tabharfaidh an mol nua seo deis iontach dúinn réimse leathan scéimeanna oiliúna a chur ar fáil d’oibrithe óige, múinteoirí agus daoine óga i gceartlár chathair na Gaillimhe. Beimid ag díriú ar réimse gníomhaíochtaí atá thar a bheith tarraingteach do dhaoine óga agus a bhfuil cruthúnas againn cheana féin faoin spéis atá ag daoine óga iontu. Is mór againn freisin go bhfuil go leor páirtnéirí éagsúla ag tacú leis an tionscadal seo agus táim thar a bheith dóchasach faoin méid atá in ndán do Mhol TechSpace in Áras na nGael amach anseo.”

Deir Peadar Mac Fhlannchadha ó Chonradh na Gaeilge:
“Léiríonn an obair thaighde ar fad mar chuid den phróiseas pleanála teanga sa nGaeltacht go bhfuil gá mol teanga a chur ar fáil do dhéagóirí más mian linn úsáid laethúil na Gaeilge a threisiú san aoisghrúpa seo. Léiríonn an taighde seo freisin an tarraingt atá ar chathair na Gaillimhe don aoisghrúpa seo arb as gach cearn de Ghaeltacht Chonamara iad agus go bhfuil gá len é sin a chur san áireamh agus an mol seo a chur ar fáil. Is léir dúinn go bhfuil gá le mol agus le háiseanna tarraingteacha a chur ar fáil don aoisghrúpa seo agus gur féidir é sin a dhéanamh trí Mhol TechSpace a fhorbairt in Áras na nGael.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service