25/11/19

Plean Teanga Ghaoth Dobhair seolta go hoifigiúil ag an Aire Stáit Kyne

Sheol an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin Seán Kyne T.D. plean teanga Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir inniu, ag ócáid a eagraíodh in Amharclann Ghaoth Dobhair chun aird an phobail a tharraingt ar chur i bhfeidhm an Phlean Teanga i gceantar Ghaoth Dobhair.

Is í Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt an ceanneagraíocht a chuir plean teanga Ghaoth Dobhair i dtoll a chéile. Cheadaigh an Roinn an Plean i Meán Fómhair 2017 agus tá Oifigeach Pleanála Teanga, Dónall Ó Cnáimhsí, agus Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga, Oisín Mac Eó, fostaithe sa limistéar pleanála teanga chun an plean a chur i bhfeidhm i gcomhar le Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt.

Ag labhairt ag ócáid seolta an phlean teanga, dúirt an tAire Stáit: “Ba mhaith liom tréaslú le Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt – Ceanneagraíocht an Limistéir Phleanála Teanga - agus le gach duine a raibh baint acu leis an bplean teanga a chur le chéile do cheantair Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire & Loch an Iúir. Mar aon leis na pleananna ar fad atá á gcur i bhfeidhm cheana féin, cuirfear deiseanna ar fáil do phobal an cheantair seo faoin bplean teanga seo. Deiseanna iad seo a bheidh lárnach san iarracht bhreise is gá a thabhairt faoi chun a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge mar theanga labhartha ag na glúnta atá le teacht.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service