27/11/17

Deontas €2,431  ceadaithe ag an Aire Stáit McHugh do Choiste Forbartha an Fháil Charraigh, Co. Dhún na nGall, chun dromchla úr a chur ar shiúlóid in Eastáit Bhaile Chonaill

D’fhógair Joe McHugh T.D.,  Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don  Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu, go bhfuil deontas €2,431 ceadaithe aige do Choiste Forbartha an Fháil Charraigh, atá lonnaithe ar an Fhál Carrach.

Ag fógairt an deontais seo, dúirt an tAire Stáit go raibh an-áthas air an maoiniú a chur ar fáil. “Nuair a bheidh an obair déanta, beidh áis shábháilte curtha ar fáil do mhuintir na háite agus do chuairteoirí fosta. Tabharfaidh sé deis do dhaoine, ní amháin dul ag siúl nó ag rith in áit fóirsteanach agus shábháilte, ach bualadh le chéile fosta agus an Ghaeilge á labhairt acu.”

Is faoin réimse gnímh An Ghaeltacht de chuid na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 atá an deontas á cheadú.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service