21/01/16

Deontas €25,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Joe McHugh do Choláiste na bhFiann

Tá áthas ar an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh T.D., a fhógairt go bhfuil deontas caipitil de €25,000 ceadaithe do Choláiste na bhFiann chun córas leictreachais nua a shuiteáil in Ionad Óige na hÉireann i gCo. na Mí.   Tugann sé seo an tsuim iomlán atá ceadaithe ag Roinn an Aire McHugh chun athchóiriú a dhéanamh ar an Ionad Óige sa tréimhse 2013 go dáta go €190,151.

Is ionad lán-Ghaeilge de chuid Choláiste na bhFiann é Ionad Óige na hÉireann, lonnaithe i nDroim Rí, Co na Mí. Cruthaíonn an t-ionad deiseanna nádúrtha d'úsáid na Gaeilge don aos óg lasmuigh den chóras oideachais agus sa saol sóisialta.

“Tá lúcháir orm bheith in ann tacú leis an Ionad Óige ina reáchtáiltear imeachtaí taitneamhacha ar nós ceoil, ealaíne, damhsa, drámaíochta agus spóirt chun na daltaí a spreagadh an Ghaeilge a úsáid,” a dúirt an tAire Stáit McHugh agus é ag fógairt an deontais.

 Críoch

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service