03/04/19

Deontas suas le €4,960 ceadaithe ag an Aire Stáit Kyne do Phobal Eascarrach CTR d’oifig don Oifigeach Pleanála Teanga

D’fhógair Seán Kyne TD, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu (3 Aibreán) go bhfuil deontas suas le €4,960 nó 80% den chostas iomlán, cibé acu is lú, ceadaithe aige do Phobal Eascarrach CTR le cur ar chumas na heagraíochta athchóiriú a dhéanamh ar sheomra san ionad don Oifigeach Pleanála Teanga.

Tá Pobal Eascarrach i gcomhar le hOifigeach Pleanála Teanga an LPT ag feidhmiú mar Cheanneagraíochta i LPT Chloich Cheann Fhaola, Gort an Choirce, An Fál Carrach agus Machaire Rabhartaigh (LPT 03). Tá ról tábhachtach acu beirt dar ndóigh i bpróiseas pleanála teanga an cheantair agus i gcur chun cinn na Gaeilge go ginearálta sna blianta amach romhainn. Agus an obair athchóirithe seo curtha i gcrích, beidh oifig buan ag an Oifigeach Pleanála Teanga sa cheantar.

“Tá an-áthas orm an deontas seo a cheadú don eagraíocht ghníomhach seo,” a dúirt an tAire Stáit Kyne. “Agus muid ag tabhairt aghaidh ar an gcéad céim eile den phróiseas pleanála teanga anois – sin, cur i bhfeidhm na bpleananna, is gá go mbeadh gach tacaíocht ar féidir leis an Roinn a thabhairt á tabhairt aici chun a chinntiú go dtapaítear gach deis chun an Ghaeilge a chaomhnú agus a bhuanú sna LPTanna seo. Tá súil agam go gcabhróidh an maoiniú seo leis an eagraíocht agus leis an Oifigeach Pleanála Teanga agus iad ag dul i mbun a gcuid oibre ag iarraidh plean teanga an LPT a chur i bhfeidhm anois ar ard-chaighdeán. Guím gach rath orthu leis an obair sin.”

Is i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha i leith an Chláir Tacaíochtaí Pobail agus Teanga faoi ghníomh 2.13 agus 2.22 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018, atá an deontas seo á cheadú.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service